The Archdiocese of Birmingham - The Parish of the Immaculate Conception

Friday, 14th April 2017.

Good Friday, Multilingual Stations of the Cross.

గుడ్ ఫ్రైడే, క్రాస్ ఆఫ్ బహుభాషా స్టేషన్స్.

Thứ Sáu Tuần Thánh Tốt, Các Trạm Đa Ngôn Ngữ của Thập Tự Giá.

Aoine an Chéasta, Stáisiúin ilteangach na Croise.

Страсна п'ятниця, багатомовні Станції Хреста.

Photographic support by

 

 

of Sheep Street Bicester